6PV_ SERIES (FABRIC CUSHION)

Description

NO/PR CODES DESCRIPTION PRICE
1. 6PV11 8.5*8.5*3 cm 59 B
2. 6PV12 10*10*4 cm 72 B
(VELVET CUSHION WITH BAND)

 

NO/PR CODES DESCRIPTION (VELVET CUSHION, NO BAND) PRICE
1. 6PV8560 8.5*6*3 cm 35 B
2. 6PV01 8.5*8.5*3 cm 59 B
6PV_ SERIES (FABRIC CUSHION)
Scroll to top